( 43 - 49 ) Aylık Gruplar

Gelişimsel olarak neler yapıyoruz?

-Yaşam becerilerinde bağımsızlık,

-Yaş gelişim özelliklerine ait hareket kabiliyetlerini destekleme,

-Temel ve ileri kavramları & değerleri anlama – yorumlama – tartışma,

-Bilişsel süreçlerde yaş gelişim özelliklerini sergileme,

-Öğrenilenleri günlük yaşam içinde süreğen olarak uygulamaya koyma,

-Sosyal uyum döneminde kranlarıyla sağlıklı sosyal iletişim kurma,

-Bir birey olarak kendisi ve özelliklerini – toplum olarak başkalarını ve özelliklerini tanıma, tanıtma,

-Problem çözme becerilerini her ortamda sergileme,

-Sağlıklı kimlik ve kişilik sahibi olma,

-Alıcı ve ifade edici dilde tam başarı.

Profesörlerimiz eğitim dönemi boyunca bol hareket, oyun, sanat ve müzikle eğlenirken akademik süreçte ilerlemeler göstererek renk, şekil, sayı, matematiksel işlemler, nesneler, objeler, zıt/eş kavramlar, duygular ve değerler, problemler ve çözümleri, temel soyut kavramları anlama, toplum kurallarını benimseme ‘’ ben ve başkaları’’, farklılıklar ve sosyal grupta uyum öğretilerinde de desteklenmektedirler.

English Kids Academy iş birliği ile gün içinde ‘’Learning Time’’ ve ‘’Playing Time’’ olmak üzere interaktif & duyusal İngilizce eğitimleri olmakta, akışın diğer faaliyetlerinde öğretmen tarafından İngilizce desteklenmektedir.

Branş ve kulüp faaliyetlerinin başladığı Doçent Adımlar sınıfımızda yaş seviyelerine uygun olarak; Görsel - Plastik Sanatlar ve Sportif Kulüpler gereksinim ve ilgileri doğrultusunda aktif olarak seçilmektedir.

Sınıfımız ilk okul öncesi hazırlık grubu olduğu için haftanın belli bir gününde 15 dakikalık çalışmalarla haftada 60 dakika GSDÇ ( Gör - Söyle - Duyduğunu - Çağır ) eğitimi ile fonolojik ses bilgisi, doğru kalem tutuşu eğitimi almaktadırlar.

Aktif tema eğitimi ve aktivitelerimiz 08:00 - 12:00 saatleri arasında olmakta olup, öğle yemeğinden (13:30) sonra 14:00-18:00 saatleri arasında da etkinliklerimiz ara vermeden devam etmektedir.

Grubumuzun uyku saati olmamakla birlikte gün içine sakin etkinlikler ve belli molalar ile dinlenme ihtiyaçları giderilmektedir.